Gurvikas historie

Helse og rehabilitering for personer med funksjonsnedsettelse

Gurvikas historie


Navnet Gurvika kommer av det norrøne navnet GOR – som betyr gjørme. Årsaken til dette er at stranden i «gamle dager» var ganske gjørmete. I 1940-50 årene ble området benyttet til beite for kuer. Sist på 1950 ble eiendommen Gurvika kjøpt av direktøren for Drammen Gjær og Spritfabrik (Ås), som satte opp en hytte og et naust. I 1968 solgte Ås eiendommen Gurvika til tre personer (Bjarne Corneliussen, Hans Rusletvedt og Teddy Dyring). Disse tre opprettet Stiftelsen Gurvika, med samme målsetting som fortsatt finnes i dagens vedtekter: «et feriested for familier med funksjonshemmede barn».

I begynnelsen var det kun naustet (som ble ombygget) som var til utleie, men i 1973 ble naustet revet og Vaffelstua ble bygget. I 1976 ble Bassenget bygget, og med god hjelp fra Hans Bredal og Finn Wellberg (to av de mest aktive medhjelpere i Gurvika) ble Bassenget i 1996, godkjent for helårs drift.

I 1980 ble Terminalen satt opp. Dette var »terminalbygget» til fergen Petter Wessel, og Gurvika fikk bygget gratis. Gurvika fikk hjelp av det lokale «militæret» til å demontere bygningen, og hjelp av Larvik Yrkesskole til å sette det opp i Gurvika. Noen år senere kjøpte Stiftelsen Gurvika en tomt av NAF (tomten lå naturlig til for eierskap for Gurvika). På tomten fikk Stiftelsen Fossnes og Solbø + foreningen Søndre Vestfold Støttelag for Evnesvake, sette opp hver sin hytte. Disse hyttene kan Stiftelsen Gurvika, på visse betingelser, leie ut.


I 2008 (Gurvikas 40-årsjubileum) ble det vedtatt å oppgradere hytter, svømmebaseng, vaffelstua og utearealer, og en innsamlingsaksjon kalt «Nye Gurvika» ble satt igang. Pr. 1. mai 2013 har denne aksjonen ført til at 8 gamle hytter er erstattet med nye, moderne og svært funksjonelle hytter.


STIFTELSEN GURVIKA 

Organisasjonsnummer:  976222156

Besøksadresse:      Oddaneveien 59 3296 NEVLUNGHAVN

Postadresse:          Postboks 45 3297 HELGEROA

Faktura sendes til  976222156@autoinvoice.no

KONTAKTPERSON

Thorfinn Haugen, Daglig leder

Mobil 41587805 

Epost: post@gurvika.no