Grupper og sesongkort og andre betingelser

Type utleiePris
Morgenklubben, inntil fem dager pr. uke 06:00-08:00.1 900 pr sesong høst og vinter
Gruppeutleie sesong en time pr uke minimum 12 uker pr sesong10 300 pr sesong høst og vinter
Svømming for mennesker med nedsatt funksjonsevne, man - tom - fredag i tidsrommet 13:00-16:001 725 pr sesong høst og vinter
Svømming åpen gruppe. mandag tom fredag i tidsrommet 13:00- 16:002 300 pr sesong høst og vinter
Betingelser

“Åpen gruppe” og “Svømming for mennesker med nedsatt funksjonsevne:”

 • Du kan bade alle ukedager i oppgitt tidsrom.
 • Du kan ha med deg en person på ett kort.
 • Ikke tillatt å bade alene.
 • Har du med deg andre så skal disse betale individuelt.
  • barn kr 65.-
  • Voksne 140.-
 • Sesongen varierer se vår badetider for informasjon.

“Morgenklubben”

 • Svømming alle ukedager fra 06:00 til 08:00.
 • Kaffe i Vaffelstua etter bading.