Vi har mange aktiviteter å tilby våre feriegjester.

Noen av dem er spredd rundt på området andre er plassert i spillehallen.

Spillehallen er gamle hytte 6 omtrent mitt på området.