Gurvikas formål

Stiftelsens ansvar er å drifte Gurvika – et feriested for personer med funksjonsnedsettelse, og deres familier.

Vårt mål er å være til glede for målgruppen gjennom funksjonstilpassede ferie- og fritidsaktiviteter.