Gurvika er forbeholdt mennesker med nedsatt funksjonsevne i sommerperioden fra ca. 15. juni til 15. august. I denne perioden har vi en tildeling etter søknad. Du kan søke etter 1. desember og fristen er 31. januar.
 
Tildelingen skjer senest to uker etter fristens utløp. Deres endelige bestilling skjer ved innbetaling av depositum/forskuddsleie etter betalingsfristen som fremkommer på tilsendte faktura. Endelige tildeling skal være klar 1. mars, etter dette legges restplassene ut på vår hjemmeside.

For resten av året kan hvem som helst søke/bestille opphold i Gurvika.