Søknad om ferieopphold i sommerperioden 15. juni -15.august.

Søknadsperiode 1. desember – 31. januar.
Tildeling skjer etter 1. februar med påfølgende utsendelse av depositum og tildelingsbrev.
 
Skjemaet finner du under. NB husk å trykke på send.

Fyll inn skjemaet “ferie søknad”

Husk at uken starter og slutter med fredag.
 
NB! Når du har fylt ut skjemaet, trykk send. Da skal teksten: “Vi har mottatt din henvendelse og vil komme tilbake til deg så snart som mulig”, komme opp. Viser skjemaet rød tekst må du fylle inn disse rutene og trykke send på nytt.
 
Vi bekrefter mottak av skjema på mail.