Gjelder for perioden 15 juni til og med 15 august hvert år

Søknadsperiode årlig fra 1. desember tom 31. januar

Ditt valg her vil bli hensyntatt ved booking. Viktig at dette sjekkes når du har mottatt den endelige bekreftelsen fra oss
Husk at i ferieperioden mellom 15 juni og 15 august er det kun ukesleie fra fredag til fredag
Husk at i ferieperioden mellom 15 juni og 15 august er det kun ukesleie fra fredag til fredag. Skriv inn ditt andrevalg.
Husk at i ferieperioden mellom 15 juni og 15 august er det kun ukesleie fra fredag til fredag
Husk at i ferieperioden mellom 15 juni og 15 august er det kun ukesleie fra fredag til fredag. Skriv inn ditt andrevalg.